در دهمین برنامه «صمیمانه» مطرح شد؛

    رکنا: مدیرعامل سکوی «ساند اسنپ» در برنامه «صمیمانه» تاکید کرد: نهادی مانند ساترا می‌تواند در موارد مختلف برای ما که…

    مهمترین عناوین فرهنگی

    ادامه