شطرنج در فال قهوه : (تهمت و دروغ) بر کسی باطل غلبه کردن – بر او تهمت می بندند و می گویند بی فایده است.

صدف در فال قهوه : دیدار با دوستان دور دست و شرکت در جشن های عروسی و بسیار شاد.

عینک در فال قهوه :  (افراد عاقل و روشن) روشن بینی و قضاوت صحیح و درست کردن.

سپر در فال قهوه : پناه دهنده از امور ناپسند – محافظت شدن از جائی.

ستاره در فال قهوه : مقام و منزلت - با علما و اهل خرد ملاقات می کنید.

پیمانه در فال قهوه : نظم و نظام در کارها داشتن، راستی و درستی با مردم است مخصوصا در معامله انصاف را رعایت می کنید.

پا در فال قهوه : عمری کوتاه و زودرس خواهید داشت و یا به سفری کوتاه خواهید رفت.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟