چادر در فال قهوه : حجاب و پوشش است جای امن و امان، مخصوصا برای مسافرت دسته جمعی.

داس در فال قهوه : با رنج و زحمت مالی یا نعمتی را به دست آوردن (درو کردن).

زنبور در فال قهوه : شخص مزاحم، از آدم پست و فرومایه آزار دیدن.

سطل در فال قهوه : مدد گرفتن – کنیز – خدمتکار (خدمتکاری به خدمتش در می آید. )

 صندلی در فال قهوه: (محبت و دلگرمی) از طرف دوستان به شما محبت می شود و هدیه گرانبهایی دریافت خواهید کرد.

قارچ در فال قهوه : مسافرت به دیار غربت یا به کشورهای دور دست.

کرم در فال قهوه : گرفتاری های کوتاه و کوچک – سعی کنید از شرش خلاص شوید.

 برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟