این زن جوان که به خاطر خیانت به همسرش در بازداشت به سر می برد به قاضی پرونده اش گفت: ۴ سال قبل با «حسام» ازدواج کردم از همان روزهای اول تصورم این بود که اگر مانند برخی افراد بدحجاب مدل آرایش سر و صورتم را عوض کنم بیشتر مورد توجه شوهرم قرار می گیرم و برای رسیدن به این مقصود به هر کاری دست می زدم اما «حسام» مثل همیشه سرد و بی تفاوت بود او حتی وقتی به چهره آرایش کرده ام نگاه می کرد مرا به تمسخر می گرفت.

هر روزی از زندگی ما که سپری می شد من و همسرم هم بیشتر از یکدیگر فاصله می گرفتیم. هیچ وقت نتوانست بفهمد که من تشنه محبتم و به توجه شوهرم نیاز دارم با آن که صاحب ۲ فرزند بودیم احساس تنهایی عجیبی داشتم تا این که سال گذشته روزی که برای خرید بیرون رفته بودم کیف پولم را دزد زد. چند روز بعد جوانی که آدرس را از روی قبض گاز پیدا کرده بود کیفم را به منزلمان آورد او همان دزد بود. من و نادر به یکدیگر علاقه مند شدیم تا اینکه شوهرم مچ ما را در خانه گرفت. خواندنی های رکنا را در اینستاگرام دنبال کنید

آیا این خبر مفید بود؟