منفورترین شوهر ایرانی را بشناسید ! / من زن بدکاره نیستم ! + حکم عجیب دادگاه !

به گزارش رکنا، 5 سال پیش ؛ زنی در قم به بهانه عسر و حرج و بدرفتاری شوهر خود راهی دادگاه خانواده شد و درخواست طلاق کرد. در ادامه قاضی  شعبه نوزدهم این  شهرستان درخواست زن را پذیرفت و حکم طلاق را صادر کرد، اما در ادامه رسیدگی به این پرونده شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم به دلیل عدم اثبات عسرو حرج زن رای دادگاه بدوی را نقض کرد و حکم صادر شده را باطل کرد.
اما این زن دست بردار نبود و با فرجام خواهی برای دادخواست خود رسیدگی به این پرونده به شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور سپرده شد که این شعبه نیز پرودنده را به علت نقص، دوباره به شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر فرستاده شد اما این شعبه دوباره حکم طلاق را باطل اعلام کرد!
این زن تسلیم نشد و با فرجام خواهی دوباره، بار دیگر پرونده در شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور مطرح شد و این بار شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور با قبول عسر و حرج زن، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان قم را ناصحیح اعلام کرد و با نقض آن، پرونده را به شعبه هم عرض دادگاه مذکور ارجاع داد.
در این نوبت پرونده در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان قم مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت اما این شعبه نیز با اصرار بر رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم، حکم به بی حقی زن صادر نموده است. 
این زن برای بار سوم نیز فرجام خواهی کرد و بار دیگر پرونده در شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور مطرح شد و شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور با عدم پذیرش آرا دادگاه های تجدیدنظر استان قم، پرونده را به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال کرد. با طرح پرونده در جلسه هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور، ابتدا گزارشی از پرونده توسط عضو معاون شعبه مذکور خوانده شد.
با اظهار نظر تعدادی از قضات شرکت کننده و نماینده دادستان کل کشور در مورد نحوه اعمال و رفتارشوهر در طول دوران زناشویی از جمله نسبت دادن زنای محصنه به زنش که منتهی به حکم برائت مشارالیها شده است و تحقیقات انجام شده از مطلعین، رأی گیری کتبی به عمل آمد و تمامی اعضای هیأت عمومی به اتفاق آرا، رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور در محقق بودن عسر و حرج زن را صائب تشخیص داده اند و نظر بر اعاده پرونده برای رسیدگی مجدد به درخواست تجدید نظرخواهی زن در شعبه دیگری از دادگاه های تجدید نظر استان قم صادر کردند.

کدخبر: 360849
لینک کپی شد
آیا این خبر مفید بود؟