رکنا: سارا حاتمی گفت: 3 نقشی که در «زخم کاری»، «کت چرمی» و «آبی روشن» بازی کردم ضمن جذابیت‌هایشان، هیچ نقطه اشتراکی با…

    مهمترین عناوین سینما

    ادامه