حجم ویدیو: 5.47M | مدت زمان ویدیو: 00:02:18

به گزارش رکنا، دست سردار را گرفت وارد آلونک کپری کرد و بچه مریضش را جلوی سردار انداخت. بغض سردار ترکید دیگر از هق هق گریه شانه‌هایش تکان می‌خورد و مدام می‌گفت من نوکر شما هستم...‌

آیا این خبر مفید بود؟