آقای روحانی اتوبوس‌های ارمنستان را دیده اید؟

محمدعلی ابطحی در توئیتی نوشت: «‌آقای ‎روحانی در همین چند روزه هم اگر وزیر با نمکتون را عوض کنید و واکسن را از دست بازی های سیاسی در بیاورید، آقای ‎ رئیسی هم دعاتون میکنه.

 اتوبوس های ارمنستان را دیده اید.؟»

تابناک

آیا این خبر مفید بود؟