خاتمی بیاید رکورد می‌شکند

وی افزود : شورای عالی سیاستگذاری تبدیل به یک تعاونی و لویی جرگه شد که تناسبی با روح اصلاح طلبی نداشت.نهاد اجماع ساز تفاوتی با شورای عالی سیاست گذاری ندارد. از نظر بنده این سازوکار، سازوکار درستی نیست و بدتر از شورای عالی سیاستگذاری است.

به گزارش رکنا، منتجب نیا اظهار کرد : اولین سوال از شخصیت های حقیقی موثر این است که چرا آنها حزب تشکیل نمی دهند و یا عضو احزاب شوند؟ مگر نگرانی خاصی وجود دارد یا دون شأن آنهاست که عضو حزبی شوند؟

آقای خاتمی فرصت بسیار ارزشمندی برای کشور و نظام است و اگر کاندیدا شود رأی بسیار بالایی به دست می آورد و رکورد می شکند.

وی در ادامه تاکید کرد : از شخصیت خاتمی برای تقویت احزاب در کشور استفاده شود ما نباید شخصیت او را نقطه مقابل تحزب و احزاب قرار بدهیم. جایگاه خاتمی را به فردی که فرمان صادر می کند تقلیل ندهیم خاتمی مخالف فردگرایی و محور قرار گرفتن است.

منتجب نیا گفت :اصلاح طلبان نباید همه چیز را به خاتمی ختم کنند. بنده بر این باورم که در انتخابات، احزاب نباید همه چیز را به شخص آقای خاتمی ختم کنند و خودشان اظهارنظر نکنند.از آقای خاتمی انتظار می رود که اگر همان " تَکرار می کنم" را می گوید حداقل بگوید "تَکرار می کنم" که مردم به اصلاح طلبان و احزاب رأی بدهند نه اینکه بگوید به لیستی که بنده امضا کردم رأی بدهید.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟