ترامپ به دادگاه خواهد رفت

به گزارش رکنا، ترامپ با انتشار یک توئیت گفت :در حال تقلب هستند و به دادگاه عالی خواهم رفت و در برخی مناطق اعلام اعداد را متوقف کرده اند. این یک تقلب عمومی در آمریکاست. این باعث شرمندگی است ، به شما بگویم ما انتخابات را بردیم و اجازه نمی دهم پس از ساعت ۴ رایی را اضافه کنند. به دادگاه عالی خواهم رفت و اجازه نخواهم داد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

ترامپ به دادگاه می رود

آیا این خبر مفید بود؟