ببینید تصویر دیده نشده از رهبر معظم انقلاب در آب‌ های خلیج فارس

به گزارش رکنا، در این مطلب همچنین بخشی از بیانات رهبر انقلاب در اول مرداد ماه سال ۹۰ نیز نقل شده که فرموده اند:

«در مقابل زورگویان عالم ما یک ملت مقتدریم از آغاز تشکیل نظام جمهوری اسلامی، ما هرگز هیچ کشــوری را، هیچ قدرتی را به رویارویی و جنگ تشویق نکردیم و نخواهیم کرد و تا آنجائی که بتوانیم، از هرگونه رویارویی حساب شده یا تصادفی جلوگیری می کنیم - این به جای خود محفوظ اســت - ما یک ملت صلح طلبیم؛ اما آن کسانی که پیشرفت کار خودشان را با حضور نظامی، با تحکم نظامی، با زورگوئی های معمول می خواهند تأمین کنند، باید در مقابل خودشان یک ملت مقتدر را حس کنند؛ و مظهر اقتدار ملت در دریا، شما نیروهای دریائی هستید که در سرتاسر این ساحل طولانی استقرار دارید. »برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟