جزییات مخفی شدن رهبر انقلاب دریک روستا! / تنها در جاده خوف انگیز!

به گزارش رکنا، مقام معظم رهبری درباره مخفی شدنشان در روستای «اخلمد» مشهد محاطره ای دارد ؛ «من تصمیم گرفتم به مشهد بروم و آنجا مخفی شوم. هیچ کس را از تصمیمم آگاه نکردم. ساکم را بستم، در اتوبوس نشستم و راهی مشهد شدم. احتمال می دادم که به محض ورودم به مشهد، ســاواک مرا دســتگیر کند؛ زیرا من به دلیل ماجرای کتابی که از آن یاد کردم{آینده در قلمرو اسلام} هم تحت تعقیب بودم. به همین جهت، کمی مانده به مشــهد، جلوی جــاده ای فرعی منتهی به «اخلمد» پیاده شدم.

اخلمد روستای ییلاقی زیبایی در حدود ده فرسخی مشهد است. من قبلا بارها برای گذراندن تابســتان به آنجا رفته بودم. بهار هنوز پایان نیافته بود و هوا گرم نشده بود. برای رسیدن به این روستا، تقریبا دو فرسخ راه را از میان دره های کوهستان که خالی از رهگذران بود، پیاده پیمــودم. تاریکی زودتر از وقت معمول، در ایــن دره ها و مناطق گودتر سایه گستر شد. اکنون که آن لحظه ها را به یاد می آورم، خدا را شــکر می کنم که به من در آن هنگام چنان جراتی بخشــید؛ چون در آن راه روستایی، همه چیز خوف انگیز بود.»برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟