اما در کمال شگفتی نگارنده با مواردی مواجه شده که دوسه درجه آنطرف‌تر از قورباغه رفته و گونه ای از یک موجود سه زیست را پدید آورده‌اند!

این موجودات مدیرانی هستند که دوست دارند به هر قیمت خدمت کنند و در مسیر این هدف والا، دست به هر کاری میزنند.

اجرای قانون Law منع بکارگیری بازنشستگان، بهترین فرصت کشف و شناخت این موجودات سه‌زیست را فراهم کرد.

مدیرانی که خدای ناکرده بفکر #صنعت و #سیاست استان نیستند.

ایشان که تا همین چند روز قبل که در ثنای و ستایش بهنامجو چشمانشان با حلقه‌ی اشکی رو به سرخی میرفت، برای بازنشسته کردن اکبر، شروع کردند به کنکاش پرونده‌ی وی که موردی از اعمال قانون بیابند و نسخه‌اش را سریع بپیچند.

گونه‌ی با وجدان این موجودات با مرخصی و گونه‌ی #روم_به_دیوار شان با ماموریت اداری به تهران رفتند و آمدند تا بهنامجو را از این زیست‌بوم فارغ و فارق کنند و بعدا خود مشغول خدمت به خلق‌الله شوند.

حالا آمدیم و بهنامجو رفتنی شد.

قطعا نیرویی بهتر از او را شاهد نخواهیم بود(با توجه به فرسایش نیروی انسانی نزدیک به جریان)

اما یک احتمال هم بدهیم که بهنامجو بماند!

آنوقت تکلیف بهنام جو با این مدیران سه‌زیست چه خواهد بود؟

پیشنهادی برای استاندار محترم

اگر رفتید که حتما صلاح بوده؛ فقط قربون دستتون، رفتنی آقایان دسته گلهایتان را با خود ببرید. حالا مختارید یا بگذاریدشان دم در ورودی شهر یا حالا هر چی، بما چه...

اما اگر نرفتید؛ سه‌زیستان مذکور را در بخشداریهای شمال و جنوب استان به خدمت بگمارید و به فرمانداران مناطق مربوطه بسپارید ورود و خروج این مولتی زیستان را کنترل کنند تا خدای ناکرده مجدد شاهد بزه‌های اجتماعی_سیاسی نباشیم.

البته نگارنده تاسف و تاسف می خورد که مجبوریم به حکم استخدام و مدیریت دائم برخی حیف نان ها، شاهد حضور گردشی و چرخشی این چند زیستان باشیم و هر روز ادعا و ادای و خیانت Cheat و خباثت این قوم را چون تف سربالا تحمل کنیم.خواندنی های رکنا را در اینستاگرام دنبال کنید

آیا این خبر مفید بود؟