رکنا: سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی کاندیدای انتخابات1400 برنامه خود را در نامه ای خطاب به ملت بزرگ ایران تشریح کرد.

مهمترین عناوین سیاسی