رکنا: دستیار ویژه ر ئیس جمهور در پیام تویتری به خبر پایان عمر گروه تروریستی داعش واکنش نشان داد.

مهمترین عناوین سیاسی