خبر ویژه :

حوادث رکنا: داوود سلیمان‌خیل، برادر محمود سلیمان‌خیل، نماینده پکتیکا در مجلس نمایندگان را ترور کردند.

مهمترین عناوین سیاسی