رکنا: دندان های کوسه ۶۷ میلیون ساله در آمریکا کشف شد.

مهمترین عناوین زیست پلاس