رکنا: پژوهشگران تعداد یک میلیون مرغ دریایی تلف شده را بر اساس تعداد لاشه پرندگان مرده یا در حال مرگی برآورد کرده اند…

مهمترین عناوین زیست پلاس

ادامه