مشکلات تان را گردن دیگران نیندازید

اگر به خاطر ناخشنودی و احساس بدبختی خودتان، دیگران را مقصر می‌دانید و سرزنش می‌کنید؛ شما احتمالاً منبع کنترل بیرونی دارید و فردی هستید که تغییرات درونی خود را وابسته به بیرون کرده‌اید و منتظر نشسته‌اید تا دیگران تغییر کنند یا شما را تغییر دهند تا حال شما هم تغییر کند!

به گزارش رکنا ، تا زمانی که خودتان را مالک مسائل تان نمی‌دانید و مشکلات تان را برون سازی می‌کنید و گردن دیگران می‌اندازید نمی‌توانید مستقل تغییر کنید! هر مسئله‌ای در زندگی داشته باشید ابتدا باید به این آگاهی برسید؛ من چه نقشی در ایجاد یا ادامه آن داشته و دارم؟ چه کارهایی می‌توانم مستقلاً انجام بدهم که این مسئله حل شود یا زندگی من تغییر کند؟

کجاها از دنیای درونم فرار کرده‌ام؟

کجاها با انکار، اجتناب و برون‌ریزی هیجانات، سعی کرده‌ام مسئولیت احساسات خود و واقعیت‌ها را بر عهده نگیرم!؟ کجاها و چگونه دست به تحریف واقعیت زده‌ام تا احساس بهتری داشته باشم؟! کجاها از دنیای درونم فرار کرده‌ام؟ کجاها پر از توقع و طلبکاری از همه بوده‌ام؟ کجاها برای رهایی از مسئولیت، دیگران را مقصر دانستم و سرزنش کردم؟ کجاها از مشکلات خود برای دیگران، داستان درست کرده‌ام تا قربانی بودن خود را به همه اثبات کنم؟!

کسانی که منبع کنترل بیرونی دارند بیشتر از همه، دچار احساس خشم و بی‌ارزشی می‌شوند؛ چون از همه توقع دارند که نیازهای آنها را رفع کنند و باعث خوشحالی آنها شوند! انتظار دارند واقعیت، طبق میل و خواسته آنها تغییر کند و آنها تغییری نکنند! اما چون در حقیقت، چنین اتفاق نمی‌افتد همیشه سرخورده و افسرده، ناراضی و خشمگین هستند‌!

تعادل در این است که نه آنچنان وابسته به درون باشید که منابع حمایتی بیرون را از دست بدهید و خود را مسئول تمام چیزهایی که حتی در کنترل شما نیستند بدانید و نه آنچنان وابسته به بیرون که تمام حال خود را درگیر بیرون کنید و مسئول خودتان نباشید!آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

@reality.mind

آیا این خبر مفید بود؟