دندان درد روح چیست؟

به گزارش رکنا ، هر کسى در زندگى این احساس را در مقطعى خواهد داشت. تنهایى گاهى به شکل موقت بروز مى کند وقتى که براى مدت چند هفته، چندماه و یا چندسال فرد با آن روبه رو مى شود قطعاً پیامى را باید از آن دریافت کند.

روان شناسان و متخصصان تنهایى را شبیه دندان درد مى دانند که به عنوان علامت اخطار باید مورد توجه قرار گیرد زیرا حتماً مشکلى وجود دارد و اگر به آن اهمیت داده نشود روزبه روز وضعیت اسفبارترى براى فرد پیش خواهد آمد. یک کارشناس در این باره مى گوید: در برابر تنهایى فرد با فکر کردن و در اندیشه فرو رفتن عکس العمل نشان مى دهد او فکر مى کند که چگونه مى تواند از این حالت رهایى پیدا کند. بنابراین تصمیم مى گیرد تا کارى براى خود دست و پا کند.

او فکر مى کند اگر وقت خود را با انجام فعالیتهاى متعدد پر کند، دیگر وقتى براى فکر کردن راجع به تنهایى ندارد و مشکل اش حل مى شود. اما با این کار تنها به این پیام اخطار بى توجهى مى کند. درست مانند وقتى که فرد سعى مى کند به دندان درد بى توجهى کند. اشتغال به کار تنها باعث مى شود حواس شخص از مشکل پرت شود و مشکلى را حل نمى کند.کارشناسان در باره اشتباه دوم که افراد به آن دست مى زنند مى گویند: فرد احساس مى کند اگر چیز جدیدى بخرد احساس بهترى پیدا مى کند ولى خرید کردن درست مانند مصرف داروى بى حسى است. دیر یا زود این حس از بین مى رود و درد مجدداً مانند قبل باز مى گردد. سومین اشتباه استراحت کردن است. تحقیقات روشن کرده است گاهى فرد با رفتن به رختخواب مى خواهد این احساس را در خود از بین ببرد اما با این کار نه تنها تنهایى درمان نمى شود بلکه وضع بدتر مى شود زیرا یک احساس پوچى و پشیمانى به فرد در این زمان دست خواهد داد.

راه درمان

آیا به خدا احساس نزدیکى مى کنید یا رابطه اى سطحى دارید اگر ارتباط معنوى تان را عمیق تر کرده و به نماز و دعا بپردازید و واقعاً احساس کنید که در این حالات با خدا صحبت مى کنید، حضور خدا را در زندگى خود واقعاً احساس خواهید کرد. آنگاه احساس تنهایى کمترى خواهید کرد.

براى بسیارى از مردم برقرارى رابطه با دیگران بسیار ناخوشایند است. در این موارد باید اجازه داد تا دیگران به ما نزدیک شوند و کیفیت روابط با آنها بالا برود. اگرچه این کار نیاز به زمان و تلاش زیادى دارد. در یک رابطه دوستانه همانطور که فرد باید یک دهنده باشد باید یک گیرنده نیز باشد اما بسیارى افراد مى خواهند مستقل عمل کنند. این احساس تنهایى مى گوید این سرسختى و مقاومت درست نیست.

اگر ارتباط خود را با خدا و سپس با مردم تقویت کنیم آنگاه از این احساس رهایى پیدا خواهیم کرد و همه چیز به خوبى و خوشى تمام خواهد شد؛ درست مانند وقتى که دندانپزشک، دندان شما را با دردى کمتر از آنچه که فکر مى کردید، معالجه مى کند.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟