حوادث رکنا: ۲ نفر در زنجان به علت گازگرفتگی مسموم شدند.

مهمترین عناوین زنجان

ادامه