قتل پدر مجری معروف زن اخبار تلویزیون

آیا این خبر مفید بود؟