نخبگان ایده های بسیار خوبی برای حل مشکلات استان و کشور ارائه میکنند

به گزارش رکنا از خوزستان، علی اکبر حسینی محراب در نشست با نخبگان استان خوزستان با تشکر از نظرات و ایده‌های مطرح شده توسط نخبگان اظهار کرد: انتظار ما از نخبگان همین است که با نگاه تخصصی به موضوعات و ارائه راهکار در حل مشکلات و توسعه استان قدم برداشته شود.

وی افزود: ایده‌های بسیار خوبی توسط نخبگان در راستای توسعه و حل مشکلات کشور و استان خوزستان ارائه می‌شود، اما ضعف ما در تبدیل این ایده، فکر و تئوری به راهکار عملی و قابل اجرا است و همین موضوع کشور را با مشکل مواجه کرده است.

استاندار خوزستان تصریح کرد: نبود توجه و حضور نخبگان در عرصه‌های مختلف کشور و استفاده نکردن از این ظرفیت باعث شده برخی نظرات غیرکارشناسی در بسیاری از امور اجرا و اینگونه القای ضعف عملکردی دولت و نظام جلوه داده شود.

حسینی محراب با تاکید بر تعامل نخبگان و دولت گفت: ایجاد کمیته‌ها و تعامل و ارتباط دو سویه بین نخبگان و بخش‌های مختلف دولت می‌تواند در قالب ارائه فکر از سوی نخبگان و اقدام عملیاتی از سوی بخش‌های مرتبط امری حائز اهمیت و ضروری است.

کدخبر: 996906 ویرایش خبر
لینک کپی شد
آیا این خبر مفید بود؟