رکنا: مردی با سواستفاده از لباس پلیس زن جوان را در دوبی مورد تعرض جنسی قرار داد.

مهمترین عناوین خط ویژه