قیمت جدید لاستیک خودرو اعلام شد + جدول

به گزارش رکنا، در ادامه مروری بر جزییات و قیمت های اعلامی برای هر حلقه لاستیک را خواهیم داشت.

لاستیک مدل سایز قیمت (تومان)
یزد تایر مرکوری/فوجی ۲۰۵/۶۰R 15 ۸۰۰,۰۰۰
یزد تایر مرکوری/فوجی ۲۰۵/۶۰R 14 ۷۰۰,۰۰۰
بارز P601 ۱۷۵/۶۰R 13 ۴۴۰,۰۰۰
بارز P624 ۲۰۵/۶۰R 14 ۶۲۵,۰۰۰
کویر تایر KB27 ۱۸۵/۶۵R 14 ۴۲۵,۰۰۰
کویر تایر KB27 ۱۸۵/۶۵R 15 ۴۲۵,۰۰۰
بارز P660 ۱۶۵/۶۵R 13 ۳۸۵,۰۰۰
یزد تایر نپتون / اسکای ۲۰۵/۵۵R 16 ۶۵۰,۰۰۰
ایران تایر رونیکا ۲۰۵/۶۰R 15 ۶۰۰,۰۰۰
بارز P624 ۲۰۵/۵۵R 16 ۶۳۵,۰۰۰
بارز P601 ۱۸۵/۶۰R 15 ۴۲۵,۰۰۰
ایران تایر سارینا ۱۷۵/۶۰R 13 ۳۹۵,۰۰۰
یزد تایر ساترن ۱۶۵/۶۵R 13 ۳۹۵,۰۰۰
ایران تایر کارنا ۱۸۵/۶۵R 14 ۳۹۵,۰۰۰
بارز P601 ۱۷۵/۷۰R 13 ۴۴۰,۰۰۰
کویر تایر KB55 ۲۰۵/۵۵R 16 ۶۵۰,۰۰۰
ایران تایر رونیکا ۲۰۵/۶۰R 14 ۵۱۵,۰۰۰
بارز P602 ۱۸۵/۶۰R 14 ۴۱۵,۰۰۰
ایران تایر کارنا ۱۸۵/۶۵R 15 ۳۹۰,۰۰۰
کویر تایر KB44 ۲۰۵/۵۰R 16 ۶۵۰,۰۰۰
کویر تایر KB700 ۲۲۵/۶۵R 17 ۸۰۰,۰۰۰
بارز SPORTECH S630 ۲۱۵/۶۵R 16 ۷۲۵,۰۰۰
بارز OPTI RIDERUNNER S677 ۲۲۵/۶۵R 17 ۷۵۰,۰۰۰
بارز RIDERUNNER S673 ۲۳۵/۶۵R 17 ۷۵۰,۰۰۰
ایران تایر کارنا ۲۰۵/۵۵R 16 ۵۵۰,۰۰۰
آیا این خبر مفید بود؟