واکنش عباس عبدی به مرگ شیده لالمی / همه شوکه شدیم !

 عباس عبدی پژوهشگر اجتماعی با غم این جمله را گفت و در تماس خبرنگار رکنا اضافه کرد: من به لحاظ همکاری در روزنامه شهروند با شیده لالمی آشنایی داشتم. اما مهمتر از آن در پژوهش مربوط به نحوه انعکاس اخبار سقوط هواپیما و حوادث مرتبط با آبان در مطبوعات بود،  با ایشان همکاری داشتم و کمکی کردیم و تحقیق بسیار خوبی را انجام دادند. این پژوهش در نشست سالانه انجمن صنفی مطرح شد. فکر می کنم این پژوهش مشابه ندارد. تحقیقی است که در این قضیه منفرد است.  ارزیابی خوبی درخصوص مطبوعات داخلی و رسانه های داخلی انجام دادند.

بسیار همکار متینی بودند. به معنای دقیق در کارشان متعهد و بدون مساله و بدون حاشیه بودند. هنوز نمی دانیم چرا این اتفاق تاسف بار رخ داد.

شیده لادمی

شیده لالمی

 شیده لالمی دبیر سرویس جامعه روزنامه همشهری امروز یکشنبه در سکوت خبری به خاک سپرده شد .گفته می شود پدر و مادر و برادر شیده لالمی نیز هنگام حادثه همراه او بودند که از سلامت آنها اطلاعی در دست نیست.

آیا این خبر مفید بود؟