فرد مبتلا به کرونا انگلیسی در تهران شناسایی شد

به گزارش رکنا، رئیسی، معاون وزارت بهداشت اعلام کرد: فردی که گفته شده بود در سنندج به کرونای انگلیسی مبتلا شده است در آزمایش های بعدی مشخص شد که مبتلا به کرونای انگلیسی نیست.

در حال حاضر یک فر در تهران مبتلا به کرونای انگلیسی شناسایی شده است که همسر وی نیز کرونا مثبت است اما هنوز مشخص نیست که کرونا همسر وی نیز از نوع جهش یافته کرونای انگلیسی است یا خیر .

آیا این خبر مفید بود؟