عکسی دیده نشده از نیسان انتحاری در دماوند

نیسان انتحاری

آیا این خبر مفید بود؟