پلیس جنایی در صحنه کشف جنازه سها رضانژاد / گریه های عروس خانواده پشت تلفن

به گزارش رکنا، جنازه سها رضانژاد در کردکوی توسط ماموران حلال احمر پیدا شد و این درحالی است که صورت این جنازه قابل شناسایی نیست و خانواده اش باید با دیدن جنازه تایید کنند متعلق به سها رضا نژاد است.

گفتگو با عروس خانواده سها رضا نژاد

عروس خانواده سها رضا نژاد در حالیکه پشت تلفن گریه می کرد به رکنا گفت: متاسفانه گفته شده است لباس های جنازه کشف شده در جهان نمای کردکوی به لباس های سها شباهت دارد شوهرم در محل حادثه است امیدواریم سها هنوز زنده باشد و جسد متعلق به او نباشد.

بنابه این گزارش؛  پلیس جنایی در صحنه است تا اگر حادثه ای جنایی رخ داده باشد آن را بررسی کنند جسد به پزشکی قانونی انتقال خواهد یافت تا با کالبد شکافی علت اصلی مرگ سها رضانژاد مشخص شود این دختر با تور به کردکوی رفته بود و وقتی برای مسواک زدن چادر را ترک کرده بود ناپدید شده تا اینکه دیروز کوهنوردان در عمق دره جسد ناشناس دختری را پیدا کردند که صورتش قابل شناسایی نیست اما لباس هایش با مشخصات لباس های سها رضا نژاد مطابقت دارد.

آیا این خبر مفید بود؟