تصاویر شهید سلیمانی در خیابان های ایتالیا

آیا این خبر مفید بود؟