خبرنگار مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور فاتب که در محل یک تصادف شدید حاضر شده بود ، مشغول عکاسی از صحنه تصادف بود ، که متوجه صحبت های یک شاهد عینی در محل تصادف شد.

خبرنگار مرکز اطلاع رسانی از شاهدی که بر روی جدول وسط خیابان نشسته بود و بدنش از ترس می لرزید پرسید که این حادثه را تعریف کند .

مرد جوان گفت : اگر یک متر جلوتر بودم الان باید از جنازه ام عکس می گرفتی . چند دقیقه پیش (اشاره به خودروی پراید ) این ماشین که از خیابان آزادی با سرعت در حال عبور بود با چراغ قرمز مواجه شد من آن لحظه تصمیم گرفتم از محل خط کشی عابر پیاده عبور کرده و به آنطرف خیابان بروم، چون چراغ عابر برای من سبز بود .

عابر پیاده در این لحظه از جای خود بلند شد وگفت : من به خیال اینکه چراغ خودروها قرمز است و قرمز بود ( آخه چه کسی قرمز رد می کنه) و دیگر هیچ خودرویی از چراغ قرمز عبور نمی کند از خط کشی عبور کردم . تقریبا به وسط های خط کشی عابر پیاده رسیده بودم که دیدم خودروی پراید از چراغ قرمز عبور کرده و با سرعت به سمت من می آید . در این فاصله چراغ خودروهای مقابل که سبز شده بود ماشین ها حرکت کرده و پژویی که در حال عبور از چراغ سبز خود بود با شدت با این پراید برخورد کرد .

وی ادامه داد : اگر برخورد پژو با پراید نبود الان من مرده بودم و اینجا رویم ملحفه سفید کشیده بودند . شدت تصادف به قدری بود که پژو ، پراید را چند متر آنطرف تر پرت کرد . انگار از جلوی راه من پراید را برداشت و نگذاشت به من برخورد کند . البته من از این تصادف خیلی ناراحت هستم که چرا این دو خودرو با یکدیگر برخورد کرده اند و باعث بوجود آمدن این خسارتها شده اند اما اگر این تصادف بوجود نمی آمد من الان مرده بودم .

من از ایشان پرسیدم که به نظر شماچه کسی در این تصادف مقصر است ؟ عابر گفت : به نظر من کسی که با چنین سرعتی از چراغ قرمز عبور می کند و جان شهروندان را به خطر می اندازد و با برهم زدن نظم ترافیک باعث ایجاد این صحنه های دردناک می‌شود به نظر من و از نظر انسانی فکر کنم کارشناسان راهور صد در صد مقصر است چرا که شاهدان دیگری هم در اینجا هستند که شاهد این صحنه بوده اند .

در این صحنه یک انسان شریف رفته بود و چند تا آب معدنی برای رانندگان تصادف و این عابر پیاده خریده بود و به آنها تعارف کرد. پلیس هم مشغول تنظیم کروکی بود و اورژانس نیز راننده مصدوم پراید را در محل درمان می کرد گویی شدت حادثه زیاد بود و مصدوم را باید به مراکز درمانی منتقل می کردند .

یکی از افسران راهور مشغول جارو زدن شیشه های وسط خیابان بود و...... .برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

ستوانیکم بهادر پوررحیمی، خبرنگار مرکز اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فاتب

 

 

آیا این خبر مفید بود؟