اعترافات عجیب 2 قاتل به یک قتل ! / آنها همدیگر را نمی شناسند !

به گزارش رکنا، این ماجرا وقتی کلید خورد که مرد نانوا ساعت 3و نیم 7 مهرماه سال 99می خواست به نانوایی اش در یکی از محله های ورامین برود .

پیرمرد وقتی در مسیر رفتن به نانوایی بود، هرگز تصور نمی کرد تا ساعاتی دیگر سرنوشت مرگباری در انتظارش است .

 او هنوز مسافت زیادی را طی نکرده بود که ناگهان مردی در کوچه به او حمله ورشد و با چاقو به جانش افتاد.

در این میان مرد نانوا که بشدت مجروح شده بود ، مقاومت کرد و تسلیم خواسته های سارق خشن نشد .

مرد چاقوکش وقتی با مقاومت پیرمرد روبروشد ،  ضربه های متعددی را به وی وارد کرد و پابه فرار گذاشت .

پیرمرد درحالیکه غرق درخون بود ، خود را کشان کشان به در خانه رساند و همسرش را باخبر کرد .

زن وقتی به در خانه آمد و همسرش را خون آلود دید با دستپاچگی از اوپرسید ضارب را شناختی ؟ مرد: نه .

زن دوباره پرسید قصد سرقت داشت ؟ مرد : بله

همسایه ها نیز با شنیدن صدای کمک خواهی و فریاد همسر مرد نانوا از خانه هایشان بیرون آمدند.سپس دیدند که همسایه شان غرق در خون است.

همزمان با تماس همسایگان ماموران پلیس در جریان ماجرا قرار گرفته و ماموران کلانتری در محل حاضر شدند.

در حالی که  پیکر نیمه جان مرد نانوا به بیمارستان منتقل شد،ماموران برای ردیابی مرد فراری  وارد عمل شدند.اما ساعتی بعد ماجرا با مرگ پیرمرد رنگ خون گرفت و بازپرس ویژه قتل در ادامه روند رسیدگی به پرونده قتل وارد ماجرا شد.

بدین ترتیب ، کارآگاهان پلیس به شخصی که در آن محدوده دست به سرقت های خشن می زد و درزندان تحمل کیفر می کرد مظنون شدند و با هماهنگی مقام قضایی وی را احضار و تحت بازجویی قرار دادند .این فرد سابقه دار ابتدا منکر هرگونه قتلی شد اما در ادامه بازجویی های فنی و پلیس قتل را به گردن گرفت .

بنابراین پرونده این متهم به قتل با صدور کیفرخواست به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد .

مرد سابقه دار وقتی پیش روی قضات عالی رتبه قرار گرفت قتل مرد نانوا را انکار کرد و گفت تحت فشار روحی و روانی اعتراف به قتل کرده است .

این درحالی بود که همزمان فردی دیگری نیز با مراجعه به یکی از کلانتری های تهران ادعا کرده بود که دو سال پیش در یکی از محله های ورامین مردی را باضربات چاقو از پای در آورده است .

این مرد در اعترافاتش افزود: ازآنجایی که اعتیاد به مواد افیونی دارم و روز جنایت نیز شیشه مصرف کرده بودم حالت عادی نداشتم و نمی دانستم مرتکب چه جنایتی می شوم .اکنون با گذشت 2 سال از این ماجرا دچار عذاب وجدان شدم و تصمیم گرفتم خودم را به پلیس معرفی کنم .

این مرد نیز وقتی در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی علی دلداری مورد محاکمه قرار گرفت ، قتل را انکار کرد و گفت : چون به موادمخدر اعتیاد دارم وجایی را برای خواب نداشتم نقشه کشیدم که بگویم قاتل هستم تا بلکه اینطوری بتوانم مکانی برای خواب پیدا کنم .  

انکار این متهم به قتل در حالی است که وی قبلا با حضور بازپرس ویژه قتل و کارآگاهان پلیس صحنه جنایت را بازسازی قرار داده بود .

گفتنی است ،   قضات عالی رتبه باتوجه به انکار دو متهم  در قتل مرد نانوا و ابهامات موجود،  پرونده را برای بررسی بیشتر به دادسرای جنایی تهران ارسال کردند.

ناهید پروری / ایران

کدخبر: 896334 ویرایش خبر
آیا این خبر مفید بود؟