احتمال برنده شدن بایدن در انتخابات آمریکا قوی تر شد + جزئیات

در نوادا بایدن در آستانه پیروز شدن است:

نوادا: بایدن که ابتدای روز ۸,۰۰۰ رای جلو بود فاصله‌اش را با ترامپ بیشتر کرده و آن را به ۱۱,۰۰۰ رای رسانده است.

نوادا ۶ الکترال دارد

در ۳ ایالت زیر رقابت همچنان ادامه دارد:

جورجیا: ترامپ هنوز با اختلاف بسیار اندک جلو است اما فاصله ۱۸,۰۰۰ رای او اکنون به ۱۸۰۰ رسیده است. یعنی فاصله دو نامزد تقریبا ۹۰ درصد کمتر شده است. کمتر از ۱۵ هزار رای برای شمردن باقی مانده است.

جورجیا ۱۶ الکترال دارد

پنسیلوانیا: در ابتدای روز ترامپ با ۱۶۰,۰۰۰ رای جلو بود اما با رسیدن تعداد بیشتر آرای پستی این فاصله به ۲۵,۰۰۰ رای رسید. هنوز ۲۲۰ هزار رای دیگر شمرده نشده است.

پنسیلوانیا ۲۰ الکترال دارد

آریزونا: ایالتی که نقطه امیدی برای کارزار ترامپ است از آنجا که فقط در این ایالت است که فاصله دو نامزد به نفع ترامپ کم می‌شود. بایدن ابتدای روز با ۶۹,۰۰۰ رای جلو بود اما این فاصله به ۴۶,۰۰۰ رسیده و هنوز ۲۲۰,۰۰۰ رای دیگر نشمرده باقی مانده است.

آریزونا ۱۱ الکترال دارد

نتیجه گیری: با توجه به برنده شدن بایدن در نوادا با احتمال بسیار بالا، تعداد رای الکترال رسمی الکترال او در این صورت به ۲۵۹ خواهد رسید و فقط ۱۱ الکترال برای رسیدن به حد نصاب یعنی ۲۷۰ فاصله خواهد داشت

تعداد الکترال در ۳ ایالت جورجیا، پنسیلوانیا و آریزونا به ترتیب، ۱۶، ۲۰ و ۱۱ میباشد لذا اگر حتی فقط در یکی از این ۳ ایالت هم پیروز شود برنده انتخابات خواهد بودبرای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟