رکنا: قیمت دلار در بازار امروز نسبت به قیمت 7 روز پیش خود که در مرز 4950 و 5050 تومان رسید با قیمت 4540 تومان، 500…

مهمترین عناوین تولید و تجارت