رکنا : منشورِ کوروش لوحی از گِل پخته ‌است که متغلق در سال ۵۳۸ پیش از میلاد است.

مهمترین عناوین تاریخی

ادامه