رکنا: بهروز غریب پور از آماده شدن متنی بر مبنای اثر خواجوی کرمانی خبر داد.

مهمترین عناوین تئاتر

ادامه