مدیر روابط عمومی بانک مرکزی کنار گذاشته شد

دو سال قبل و پس از رفتن محمد علی کریمی به شهرداری تهران،عبدالناصر همتی که به تازگی ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفته بود مسئول سایت ایبنا در پژوهشکده پولی و بانکی را به عنوان سرپرست روابط عمومی این نهاد مهم پولی منصوب کرد.

اما پس از دو سال همتی با تجدید نظر در تصمیم خود کامبیز زاهد پور را از این مسئولیت کنار گذاشت و تا انتصاب فرد جایگزین به هومن رضا مدنی شاهرودی مدیرکل حوزه هیئت عامل بانک مرکزی ماموریت داده است سرپرستی امور روابط عمومی را بر عهده داشته باشد.ظاهرا مدیر روابط عمومی پیشین مشاور بانک مرکزی شده است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟