رکنا: طبق اعلام پزشکی قانونی استان تهران از ابتدای سالجاری تا کنون 1784نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی به این مرکز…

مهمترین عناوین بهداشت و درمان