نمکی در حاشیه جلسه دولت:

رکنا: وزیر بهداشت تصریح کرد که متاسفانه آمریکایی‌ها نه‌تنها در زمینه بیماران پروانه‌ای بلکه در مورد تمامی بیماران علیه…

مهمترین عناوین بهداشت و درمان

ادامه