بهرام رادان به دیدن نمایش آناهیتا درگاهی رفت
آیا این خبر مفید بود؟