جناب مدیر عامل پتروشیمی خاص ! یواش تر !

یکی از مدیر عاملان شرکتهای پتروشیمی که چندی پیش و پیش از انتخابات اقدام به جذب افراد نزدیک به حزب اعتدال و توسعه کرده بود و آنها را به عنوان مدیر ان با تجربه معرفی و این امر با بی تدبیری در تصمیم گیری افراد جذب شده موجب اشتباه فاهش و سوزانده شدن محصول اصلی به ارزش 2 میلیون دلار در فلر آن مجموعه گردید  ،در اقدامی تعجب برانگیز و بعد از انتخابات اقدام به جذب 45 نفر از نزدیکان جریان برنده در انتخابات کرده است .

لازم به ذکر است عدم کفایت ایشان و هیات مدیره و مدیران بالا دست ایشان در طی سه سال گذشته کاملا مشهود بوده است که قسمتهایی از آن عبارتند از :

1- در طی سه سال گذشته از فاز پروژه ای این پتروشیمی تنها یک مخزن رنگ زده شده است ! در صورتی که باید سال 98 فاز اجرایی پروژه به کلی به اتمام می رسید.

2- عدم پرداخت مطالبات یکی از پیمانکاران مستقر در پروژه ، مبلغی بالغ به ٤.٥ میلیارد تومان به ایشان به دلیل تاخیر تادیه بیش از 50 میلیارد تومان ضرر و زیان جریمه ای به بیت المال وارد کرده است.

3- استفاده از نیروهای غیر متخصص در جایگاههای حساس و حتی با مدارک غیر مرتبط موجب سوزانده شدن حدود 2 میلیون دلار محصول در فلر مجتمع گردید .(معادل بیش از 54 میلیارد تومان )

4- عدم پرداخت اجاره بهای دفتر مرکزی به یکی از بانکهای دولتی (مالک دفتر مرکزی ) موجب ضرر و زیان یک میلیارد تومانی برای آن شرکت شده است.

5- دریافت وام بابت اجرای پروژه از بانکهای خصوصی با اعتبار دولت و رسیدن موعد پرداخت آنها با گذشت 3 سال ، بی شک به زودی شاهد از دست رفتن سهام این شرکت دولتی و به تملک در امدن ان توسط بانکهای خصوصی  خواهیم بود ! (گویا با مسیر تازه ای در کشور برای تصاحب بانکهای خصوصی بر اموال بیت المال مواجه هستیم ! در اینجا شایبه دخالت آن بانک خصوصی در انتخاب سه سال گذشته ایشان و اعضای هیات مدیره بالادستی ایشان به عنوان مدیر عامل این مجموعه و یا مدیر عامل هلدینگ و اعضای مختلف هیات مدیره جهت ایجاد این ضرر ها نیز وجود دارد .)

6- استخدامهای سیاسی انبوه قبل و بعد از انتخابات و دادن امتیازات فراوان به صاحبات قدرت از جیب بیت المال (که وضعیت اسفبار پروژه و سوزاندن اشتباهی محصول در فلر مجتمع قسمتی از آن و گواه بر آن خواهد بود .)

7- عدم پرداخت عمدی بدهی پیمانکار و 10 برابر شدن این بدهی (با تجمیع تاخیر تادیه آن) در حساب بیت المال آنهم برای یک شرکت پیمانکاری تعطیل ! که خود شایبه همدستی این مدیر عامل با آن پیمانکار را قوت میدهد و این پول دقیقا پیش از انتخابات با اجرا گذاشتن حکم دادگاه و مسدود شدن حسابهای آن شرکت پرداخت گردیده است . (که پرداخت آن از فروش محصولات یک پتروشیمی دیگر زیر مجموعه آن هلدینگ و از جیب بیت المال رفته است .)

و موارد بسیاری که وزیر مربوطه بی شک آنها را باید بداند و اگر نمیداند که خود یک فاجعه ی دیگریست !

پیشنهاد می شود آیت الله رییسی در این مورد شخصاً ورود کنند و طبق وعده ای که داده اند در اولین حرکت دستور برکناری مدیر عامل و اعضای هیات مدیره آن هلدینگ را صادر فرمایند .

لازم به ذکر است مدیر عامل آن هلدینگ بازنشسته بوده و مجوز برای ادامه فعالیت در آن سمت را ندارند و جای تعجب دارد که حتی اگر تغییر ایشان با تحویل دولت صورت می گیرد ، دست ایشان برای ادامه تخلفات و حیف میل بیت المال هنوز بسته نشده است .

انتظار می رود مدیر عامل این شرکت پتروشیمی که زیر مجموعه یک هلدینگ معروف نفتی و دولتی است ، به همراه مدیر عامل هلدینگ بالادست و تمام افراد مرتبط در هیات مدیره ها به دلیل عدم جلوگیری از این فجایع سریعاً تغییر کنند .  

انتظار می رود مدیر عامل این شرکت پتروشیمی که زیر مجموعه یک هلدینگ معروف نفتی و دولتی است ، به همراه مدیر عامل هلدینگ بالادست و تمام افراد مرتبط در هیات مدیره ها به دلیل عدم جلوگیری از این فجایع سریعاً تغییر کنند .  

باید بسیار دقت کرد که مردم از دولت برنده انتظار بهبود وضعیت دارند و رای آنها و حماسه ای که در انتخابات آفریدند برای اتمام این وضعیت است ، لذا از جریان انقلابی که مورد استقبال مردم قرار گرفته اند و امید مردم به آنهاست انتظار میرود بسیار دقت کنند و نگذارند خدایی ناکرده سرزمینی سوخته تحویل آنها شود .

آیا این خبر مفید بود؟