قیمت گوشت قرمز در بازار / پنجشنبه 7 اسفند

به گزارش رکنا: قیمت انواع گوشت قرمز در بازار اعلام شد. بر این اساس قیمت راسته قلوه گاه بی استخوان گوسفندی هر کیلو 78 هزار تومان و قیمت راسته با استخوان گوسفندی هر کیلو 121 هزار تومان اعلام شده است.

قیمت ها را در زیر مشاهده کنید:

کف دست گوسفندی با ماهیچه

۱۳۴/۰۰۰

ران کامل ممتاز گوسفندی

۱۳۵/۰۰۰

سردست پاک کرده گوساله

۱۱۹/۰۰۰

ران پاک کرده گوساله

۱۲۱/۰۰۰

راسته پاک کرده گوساله

۱۲۱/۰۰۰

گردن گوسفندی

۱۱۳/۰۰۰

گردن گوساله

۱۱۴/۲۰۰

قلوه گاه گوساله

۷۹/۵۰۰

قلم گوساله

۱۲/۰۰۰

فیله پاک کرده گوساله

۱۶۶/۸۰۰

سردست گوسفندی

۱۱۶/۰۰۰

دمبالیچه گوسفندی

۷۶/۶۰۰

دمبالیچه گوساله

۷۸/۴۰۰

ماهیچه گوساله

۱۲۱/۰۰۰

شقه لاشه گوسفندی

۱۱۲/۰۰۰

نیم شقه سردست گوسفند

۱۱۶/۰۰۰

نیم شقه ران گوسفندی

۱۱۸/۰۰۰

سرسینه گوساله

۱۵۰/۰۰۰

آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟