بی سوادی کلان در بحران اقتصادی ایران

اقتصاد ایران / تیمور رحمانی اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران در اینستاگرام نوشت: اقتصاددانان غر می زنند که بانک مرکزی باید با کنترل نقدینگی تورم را کنترل کند و بانک مرکزی تلاش می کند گوش کند. بلافاصله فعالان بخش خصوصی غرمی زنند که با محدود کردن اعتبارات گلوی تولید کنندگان فشار داده می شود.

 

بانک مرکزی غر می زند و می گوید کوفت تان شود اعتبار را بگیرید و دست از سر ما بر دارید. طرفداران فقرا غر می زنند که دولت به جای تخصیص منابع به سرمایه داران باید برای حمایت از قشرهای آسیب پذیر اسبق (له شده سابق و پودر شده فعلی) منابع اختصاص دهد. دولت غر می زند و با روشهای هیپنوتیزم مانند متکی به خلق نقدینگی و البته با بوق و کرنا و منت چند شاهی صرف برنامه های حمایت از فقرا می کند و چند صباحی از دست دست چپش راحت می شود.

 

نمایندگان مجلس غر می زنند و انواع طرحهای بلعیدن نقدینگی تصویب می کنندو.... نهایتا بر اثر همه موارد فوق رشد نقدینگی و تورم تداوم می یابد.

نقطه سرخط و پاراگراف عینا تکرارمی شود. حالا هی بگویید علم اقتصاد از فیزیک ساده تر است.

تیمور رحمانی

آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟