چگونه حقوق بازنشستگی در تأمین اجتماعی محاسبه می شود ؟

به گزارش رکنا، محمدحسن زدا کارشناس سازمان تأمین اجتماعی درباره مبنای تعیین حقوق بازنشستگی در سازمان تأمین اجتماعی گفت: مبنای تعیین حقوق بازنشستگان در تأمین اجتماعی پرداخت دو سال آخر حق بیمه است.
اگر بیمه شدگان در دو سال آخر بر مبنای ۸ میلیون تومان حقوق، حق بیمه پرداخت کنند٬ براساس همان میزان حقوق دریافت خواهند کرد.
حال اگر بر مبنای یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق حق بیمه پرداخت شود، به صورت دیگری حقوق بیمه شدگان پرداخت می‌شود.
حقوق بازنشستگی صرفاً بر اساس سابقه پرداخت نمی‌شود و بررسی میزان پرداختی دو سال آخر حق بیمه یکی از معیارهای مهم برای تعیین حقوق بازنشستگی در سازمان تأمین اجتماعی است .برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟