کدام مشاغل دستمزد بیشتری می دهند؟

به گزارش رکنا، براساس بررسی‌های انجام شده توسط سجاد رجبی، کارشناس اقتصادی، در رابطه با اینکه کدام مشاغل دستمزد بیشتری می‌دهند، مدیریت بخش عمومی دارای مقام اول با پرداخت 27سنت در ازای هر یک دلار تولید یا ارائه خدمت است.

بیشترین و کمترین دستمزدها

بخش سلامت و بهداشت با 22سنت و بخش ارتباطات نیز با 15سنت به ازای هر یک دلار خدمت و تولید به ترتیب در رتبه دوم و سوم قرار دارند.

جالب توجه است که کمترین دستمزدها متعلق به بخش کشاورزی با یک سنت و بازیافت و ساخت و تعمیر تجهیزات حمل و نقل با دو سنت دستمزد برای هردلار تولید است.همچنین با مقایسه این دستمزدها با 4کشور آمریکا، چین، ترکیه و عراق، ایران پس از عراق در بدترین وضعیت قرار دارد.

دستمزدها در ترکیه

در کشور ترکیه، بهترین دستمزدها متعلق به بخش خدمات خانوارها و منازل است که حدود 5 برابر ایران در این بخش دستمزد پرداخته می‌شود و در باقی بخش‌ها نیز جز چند مورد، ترکیه در وضعیت بهتری نسبت به ایران قرار دارد.

دستمزدها در آمریکا

در آمریکا نیز مانند ترکیه بخش خدمات خانوارها در منازل بیشترین دستمزد را به خود اختصاص می‌دهد که حدودا سه برابر ایران است. البته گفتنی است که ایران در بخش خدمات عمومی 5برابر آمریکا دستمزد می‌پردازد.

دستمزدها در چین

بالاترین دستمزدها در چین نیز متعلق به بخش ماهی‌گیری با 34سنت برای هر دلار تولید است و برای بخش بازیافت در این کشور هیچ دستمزدی پرداخته نمی‌شود.

دستمزدها در عراق

کشور عراق تنها کشوری است که وضعیت بدتری نسبت به ایران دارد و دستمزدها در بخش‌های مختلف این کشور بین 7 تا 0.6 سنت برای هر دلار تولید است.

در این مقایسه ایران و ترکیه بیشترین عدم تجانس را در پرداخت دستمزد در حوزه‌های مختلف دارند و عراق کمترین عدم همگونی را داراست.

در نمودار زیر میزان دستمزد بخش‌های مختلف را در ایران مشاهده می‌کنید:

دستمزد

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟