کدخبر: 387068 37405

رکنا: قیمت لاستیک تری انگل با 70 هزار کارکرد مفید با قیمت 300.000 تومان در بازار معامله می شود.

به گزارش گروه اقتصادی رکنا، قیمت لاستیک پراید در بازار Store امروز به شرح زیر است:

لاستیک خودرو گروه : MVM 110 . پراید . ماتیز

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
  تری انگل ساخت چین 165.65.13 70.000 300,000
  تری انگل ساخت چین 175.70.13 60.000 340,000
  ایران تایر سایز فابریک 165.65.13 50.000 230,000
  گلدستون سایز فابریک 165.65.13 50.000 205,000
  گلدستون سایز پهن 175.60.13 50.000 235,000
  دنا سایز فابریک 165.65.13 60.000 225,000
  دنا سایز پهن 175.60.13 60.000 250,000
  بارز سایز فابریک 165.65.13 50.000 240,000
  بارز سایز پهن 175.60.13 60.000 270,000
  کویر تایر --- 165.65.13 60.000 235,000
  کویر تایر --- 175.60.13 60.000 250,000
  یزد تایر --- 165.65.13 60.000 230,000
  یزد تایر --- 175.60.13 60.000 250,000
  آچیلس گل جهت دار 165.65.13 70.000 310,000
  آچیلس سایز پهن 175.60.13 70.000 350,000
  جی تی چین 165.65.13 60.000 330,000
  جی تی سایز پهن 175.60.13 70.000 390,000
  اورنت   165.65.13 50.000 300,000
  اورنت --- 175.60.13 50.000 330,000
  رودستون ساخت کره 165.65.13 70.000 345,000
  رودستون --- 175.60.13 60.000 380,000
  فالکن ساخت تایلند 165.65.13 80.000 310,000
  فالکن ساخت ژاپن 175.60.13 70.000 400,000
  کورسا ساخت اندونزی 165.65.13 70.000 280,000
  کومهو ساخت کره 165.65.13 80.000 380,000
  کومهو ساخت ویتنام 175.60.13 60.000 420,000
  گود یر --- 165.65.13 60.000 325,000
  لینگ لانگ ساخت چین 165.65.13 60.000 290,000
  لینگ لانگ ساخت چین 175.60.13 60.000 295,000
  سونار ساخت تایوان 165.65.13 60.000 325,000
  سونار ساخت تایوان 175.60.13 70.000 360,000
  نکسن سایز فابریک 165.65.13 60.000 360,000
  نکسن ساخت کره . گل کامپیوتری 175.60.13 60.000 400,000
  هانکوک --- 165.65.13 60.000 390,000
  هانکوک --- 175.60.13 60.000 415,000
  مارشال سایز فابریک 165.65.13 60.000 330,000
  مارشال ساخت کره 175.60.13 70.000 360,000
  سومیتو ساخت ژاپن 175.70.13 70.000 410,000
  سایلون ساخت چین 165.65.13 50.000 265,000
  پرسا ساخت تایلند 165.65.13 50.000 290,000
  پرسا ساخت تایلند 175.60.13 70.000 320,000
  پریمول ساخت چین 165.65.13 60.000 255,000
  مکسس ساخت تایلند 165.65.13 70.000 330,000
  مکسس ساخت تایوان 175.60.13 70.000 370,000
  لوسینی سایز پهن 175.60.13 60.000 330,000
  دنلوپ ساخت اندونزی 165.65.13 60.000 345,000
  دنلوپ ساخت ژاپن 175.60.13 80.000 400,000
  لوفن ساخت کره 165.65.13 70.000 365,000
  لوفن ساخت کره 175.60.13 70.000 400,000
  تویو ساخت ژاپن 165.65.13 70.000 400,000
  تویو ساخت ژاپن 175.60.13 70.000 445,000
  میشلن ساخت فرانسه 175.70.13 90.000 550,000
  نانکن ساخت تایوان 165.65.13 70.000 320,000
  نانکن ساخت کره 175.60.13 70.000 350,000
  تیگار ساخت صربستان 165.65.13 70.000 320,000
  تیگار ساخت صربستان 175.70.13 70.000 365,000
  لاسا ساخت ترکیه 165.65.13 70.000 340,000
  لاسا ساخت ترکیه 175.65.13 70.000 380,000
  یوکوهاما ساخت ژاپن 175.60.13 90.000 450,000
  اکسلرا ساخت اندونزی 165.65.13 90.000 345,000
  اکسلرا ساخت اندونزی 175.60.13 90.000 370,000
  تاندر ساخت تایلند 165.65.13 70.000 320,000
  تاندر ساخت تایلند 175.60.13 70.000 340,000
  بلک لاین ساخت چین 165.65.13 70.000 280,000
  بلک لاین ساخت چین 175.60.13 70.000 325,000

 

آیا این خبر مفید بود؟

به گزارش گروه اقتصادی رکنا، قیمت لاستیک پراید در بازار Store امروز به شرح زیر است:

لاستیک خودرو گروه : MVM 110 . پراید . ماتیز

مدل لاستیک جزئیات سایز کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
  تری انگل ساخت چین 165.65.13 70.000 300,000
  تری انگل ساخت چین 175.70.13 60.000 340,000
  ایران تایر سایز فابریک 165.65.13 50.000 230,000
  گلدستون سایز فابریک 165.65.13 50.000 205,000
  گلدستون سایز پهن 175.60.13 50.000 235,000
  دنا سایز فابریک 165.65.13 60.000 225,000
  دنا سایز پهن 175.60.13 60.000 250,000
  بارز سایز فابریک 165.65.13 50.000 240,000
  بارز سایز پهن 175.60.13 60.000 270,000
  کویر تایر --- 165.65.13 60.000 235,000
  کویر تایر --- 175.60.13 60.000 250,000
  یزد تایر --- 165.65.13 60.000 230,000
  یزد تایر --- 175.60.13 60.000 250,000
  آچیلس گل جهت دار 165.65.13 70.000 310,000
  آچیلس سایز پهن 175.60.13 70.000 350,000
  جی تی چین 165.65.13 60.000 330,000
  جی تی سایز پهن 175.60.13 70.000 390,000
  اورنت   165.65.13 50.000 300,000
  اورنت --- 175.60.13 50.000 330,000
  رودستون ساخت کره 165.65.13 70.000 345,000
  رودستون --- 175.60.13 60.000 380,000
  فالکن ساخت تایلند 165.65.13 80.000 310,000
  فالکن ساخت ژاپن 175.60.13 70.000 400,000
  کورسا ساخت اندونزی 165.65.13 70.000 280,000
  کومهو ساخت کره 165.65.13 80.000 380,000
  کومهو ساخت ویتنام 175.60.13 60.000 420,000
  گود یر --- 165.65.13 60.000 325,000
  لینگ لانگ ساخت چین 165.65.13 60.000 290,000
  لینگ لانگ ساخت چین 175.60.13 60.000 295,000
  سونار ساخت تایوان 165.65.13 60.000 325,000
  سونار ساخت تایوان 175.60.13 70.000 360,000
  نکسن سایز فابریک 165.65.13 60.000 360,000
  نکسن ساخت کره . گل کامپیوتری 175.60.13 60.000 400,000
  هانکوک --- 165.65.13 60.000 390,000
  هانکوک --- 175.60.13 60.000 415,000
  مارشال سایز فابریک 165.65.13 60.000 330,000
  مارشال ساخت کره 175.60.13 70.000 360,000
  سومیتو ساخت ژاپن 175.70.13 70.000 410,000
  سایلون ساخت چین 165.65.13 50.000 265,000
  پرسا ساخت تایلند 165.65.13 50.000 290,000
  پرسا ساخت تایلند 175.60.13 70.000 320,000
  پریمول ساخت چین 165.65.13 60.000 255,000
  مکسس ساخت تایلند 165.65.13 70.000 330,000
  مکسس ساخت تایوان 175.60.13 70.000 370,000
  لوسینی سایز پهن 175.60.13 60.000 330,000
  دنلوپ ساخت اندونزی 165.65.13 60.000 345,000
  دنلوپ ساخت ژاپن 175.60.13 80.000 400,000
  لوفن ساخت کره 165.65.13 70.000 365,000
  لوفن ساخت کره 175.60.13 70.000 400,000
  تویو ساخت ژاپن 165.65.13 70.000 400,000
  تویو ساخت ژاپن 175.60.13 70.000 445,000
  میشلن ساخت فرانسه 175.70.13 90.000 550,000
  نانکن ساخت تایوان 165.65.13 70.000 320,000
  نانکن ساخت کره 175.60.13 70.000 350,000
  تیگار ساخت صربستان 165.65.13 70.000 320,000
  تیگار ساخت صربستان 175.70.13 70.000 365,000
  لاسا ساخت ترکیه 165.65.13 70.000 340,000
  لاسا ساخت ترکیه 175.65.13 70.000 380,000
  یوکوهاما ساخت ژاپن 175.60.13 90.000 450,000
  اکسلرا ساخت اندونزی 165.65.13 90.000 345,000
  اکسلرا ساخت اندونزی 175.60.13 90.000 370,000
  تاندر ساخت تایلند 165.65.13 70.000 320,000
  تاندر ساخت تایلند 175.60.13 70.000 340,000
  بلک لاین ساخت چین 165.65.13 70.000 280,000
  بلک لاین ساخت چین 175.60.13 70.000 325,000

 

امتیاز : 1 تعداد رای : 1


اخبار مرتبط

خبرهای تصادفی

ارسال نظر

  • ناشناس 0 0

    خیلی خوب است

هم اکنون دیگران می خوانند

دیگر رسانه ها