رکنا:لیست قیمت روز انواع قند و شکر در تاریخ 17 فروردین در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :

رکنا اقتصادی:قیمت قند و شکر
 
محصول وزن (کیلوگرم) قیمت
شکر بسته بندی 0.9 2,950
شکر بسته بندی 1.8 5,900
شکر بسته بندی 3 9,750
شکر بسته بندی 5 16,250
شکر بسته بندی غیر شرکتی 0.9 1,400
شکر بسته بندی غیر شرکتی 1.8 2,700
شکر بسته بندی غیر شرکتی 3 4,450
شکر فله - 3,050
قند شکسته بسته بندی 0.5 2,000
قند شکسته بسته بندی 0.7 3,050
قند شکسته بسته بندی 0.9 3,650
قند شکسته بسته بندی 1.8 7,100
قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی 0.4 720
قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی 0.7 1,250
قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی 0.9 1,600
قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی 1.8 3,050
قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی 3 5,050
قند و شکر بسته بندی 10 37,500
قند و شکر بسته بندی 3 11,750
قند و شکر بسته بندی 5 19,200
قند کله فله - 3,650

 اخبار مرتبط

ارسال نظر