رکنا: روز گذشته قیمت سکه در معاملات آتی بورس کالای ایران در هر ۵ سررسید روند نزولی را تجربه کرد.

رکنااقتصادی: در قرارداد اختیار خرید سکه با قیمت اعمال یک میلیون و ۱۲۵هزار تومان ۶ قرارداد، قیمت اعمال یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان ۲۱ قرارداد، قیمت اعمال یک میلیون و ۱۷۵هزار تومان ۱۵ قرارداد، قیمت اعمال یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ۱۳۰ قرارداد و قیمت اعمال یک میلیون و ۲۲۵هزار تومان ۳۲ قرارداد به ثبت رسید. همچنین قرارداد اختیار فروش سکه نیز مانند قرارداد اختیار خرید در پنج نماد معاملات جریان داشت. به طوری‌که در قیمت اعمال یک میلیون و ۱۲۵هزار تومان ۴۶ قرارداد، قیمت اعمال یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان ۱۰ قرارداد، قیمت اعمال یک میلیون و ۱۷۵هزار تومان یک قرارداد، قیمت اعمال یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان یک قرارداد و قیمت اعمال یک میلیون و ۲۲۵هزار تومان ۱۳۵ قرارداد منعقد شد.به این ترتیب در مجموع ۳۹۷ قرارداد آپشن سکه در بورس کالای ایران منعقد شد تا جمع قراردادهای اختیار سکه از ابتدای هفته تا پایان معاملات سه شنبه به یک هزار و ۷۰۹ قرارداد برسد.

روز گذشته قیمت سکه در معاملات آتی بورس کالای ایران در هر ۵ سررسید روند نزولی را تجربه کرد، به طوری‌که براساس آمار معاملات، سکه تحویل اسفندماه با ثبت قیمت یک میلیون و ۲۲۵ هزار تومان، کاهش ۰.۳ درصدی را تجربه کرد. این در شرایطی است که قرارداد تحویل اردیبهشت ۹۶ با قیمت یک میلیون و ۲۶۵ هزار تومان افت ۰.۱۱ درصدی را به ثبت رساند. ازسویی سکه تحویل تیر سال آتی با نرخ یک میلیون و ۳۰۴ هزار تومان به فروش رسید و با کاهش ۰.۳۱ درصدی همراه شد. همچنین سررسید شهریورماه سال آینده با نرخ یک میلیون و ۳۸۵ هزار تومان معامله و افت ۰.۲۷ درصدی را تجربه کرد و در پایان نیز سررسید آبان سال ۹۶ با قیمت یک میلیون و ۳۷۴ هزار تومان معامله شد و کاهش ۰.۴۶ درصدی را به ثبت رساند.

منبع: تابناک 

 

 

 

 

 

 

 اخبار مرتبط

ارسال نظر