براساس آمارهای رسمی

رکنا : گرچه آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران که دو نهاد متولی ارائه آمارهای دقیق و رسمی هستند با یکدیگر اخلافاتی دارد و همواره آمارهای این دو دستگاه اصلی آمار گیری همخوانی ندارند اما آمارهای هردو نشان میدهد که گویا مردم کشور باید روزهای سختی را در پیش داشته باشند چرا که احتمال تورم دورقمی وجود دارد .

مرکز آمار ایران

رکنا اقتصادی : مرکز آمار ایران در گزارشی که از شاخص‌ قیمت‌ها در آذرماه سال جاری منتشر کرده، ارقامی کمتر  خوش‌بینانه نسبت به گزارش بانک مرکزی را اعلام کرده است. در گزارش بانک مرکزی نرخ تورم آخرین ماه پاییز 6/8 درصد تعیین شد و در گزارش مرکز آمار به 7/2درصد اکتفا شد. در بحث مربوط به تورم نقطه به نقطه تفاوت بیشتر هم شده و محاسبه این دو نهاد رسمی، 3/5 درصد با یکدیگر تفاوت دارد. اختلاف آمارهای ارایه شده از سوی این دو دستگاه، مربوط به یکی دو سال گذشته نیست و به سال‌های پیش باز می‌گردد. دلیل این تفاوت‌ها ناشی از روش‌های متفاوت نیست، بلکه تفاوت‌های شکلی در نمونه‌گیری‌ها، سال پایه و مسائلی از این دست، عامل اصلی است که به این اختلاف انجامیده است.

البته این مساله در شرایطی که نتایج حاصله این دو با یکدیگر متناقض می‌شوند مشکل‌ساز خواهد شد که ظرف چند سال گذشته تناقضات این دو کمتر هم شده است. در رابطه با بحث مشخص تورم و آینده این نرخ، هم بانک مرکزی و هم مرکز آمار ایران، شیب را صعودی دیدند. البته شدت تورمی که بانک مرکزی دیده شدیدتر از مرکز آمار است ولی داده‌ها حاکی از این است که تورم در آینده نه‌چندان دور، می‌تواند دوباره دو رقمی شود و اکنون باید برای آن تدابیری اندیشیده شود.

این در حالی است که چشم انداز روشنی در کاهش نرخ ارزهای خارجی ، افزایش سرمایه گذاری ها و کاهش نرخ بیکاری وجود ندارد .اقتصادانان چنین وضعیتی را رکود تورمی می نامند که بدترین نوع بحران اقتصادی به شمار می رود .

 اخبار مرتبط

ارسال نظر