حوادث رکنا: از صبح امروز تا کنون 4 استان ایران به دلیل زلزله لرزیده است و چند شهر در آماده باش کامل قرار دارند.

مهمترین عناوین استان های مرکزی

ادامه