قتل عام بلوط های منطقه آوبنیو خانمیرزا از توابع چهارمحال بختیاری

به گزارش خبرنگار رکنا ، سرعت بخشی مرگ بلوط های زاگرس هشداری است جدی برای مدیران منابع طبیعی کشور و کسانی که هنوز نمی خواهند بپذیرند مرگ زاگرس با این روند فرسایشی حتمی است . 

گزارش های محلی در مناطق مختلف زاگرس از قاچاق بی رویه زغال و چوب خبر می دهد . ماموران و قرقبانان  توان بازدارندگی ندارند و چاه های زغال همچنان گرم و بدون ترس به کار خود ادامه می دهند .

در آخرین تصاویری که به دست خبرگزاری رکنا رسیده است ، مردم از قطع بی رحمانه درختان بلوط در حوزه آوبنیو چاهگاه سادات خانمیرزا گزارش می دهند . 

 

بهنام رضایی / خوزستان 

 

آیا این خبر مفید بود؟