دو نوزاد در یک روز با همکاری اورژانس چشم به دنیا گشودند

به گزارش رکنا،روز گذشته دو مورد گزارش وضعیت اورژانسی مادر باردار در لات لیل و کوچصفهان، به اورژانس 115 اطلاع داده شد. 

سریعا" کارشناسان اورژانس هر دو منطقه به محل مورد نظر اعزام شدند.

مورد اول در ساعت 4 بامداد در کوچصفهان روی داد که مادر باردار بر اثر درد های زودتر از موعد به پایگاه اورژانس که در مجاورت خانه بهداشت واقع است مراجعه و با کمک ماما و پرسنل اورژانس کوچصفهان نوزاد به دنیا آمد و جهت بررسی وضعیت به بیمارستان الزهرا انتقال یافت. 

مورد دوم در ساعت 13 در محدوه لالت لیل مادر باردار دیگری با کمک اورژانس، نوزاد خود را به دنیا آورد که پس از انجام اقدامات پیش بیمارستانی لازم نوزاد پسر و مادر به بیمارستان انتقال یافتند. 

 پرسنل اورژانس 115 حاضر در دو ماموریت (آقایان راحیمی، مولوی نژاد، عباس پور و غفاری) بودند.

 

آیا این خبر مفید بود؟