فرماندار ویژه آبادان دستور ویژه صادر کرد

رکنا: یکی از افراد محل حادثه که عمو مسلم نام داشت در واکنش به این حادثه بیان کرد که علت اصلی وقوع این حادثه تنها بی…

مهمترین عناوین استانی