حوادث رکنا: خلیل میرمحمدی۵۱ ساله ساکن روستای امیر کندی مشگین‌شهر به‌دنبال سقوط از ارتفاع پس از تایید مرگ مغزی جان 5…

مهمترین عناوین اردبیل

ادامه