حوادث رکنا : بیش از 16 تن و 571 کیلو گرم انواع اجناس اساسی احتکار شده در شهر اردبیل کشف و ضبط شد.

مهمترین عناوین اردبیل

ادامه